Ciklider.se

Pistia stratiotes

Musselblomma, Vattensallat, Snäckblomma

Pistia stratiotes Foto: Michael Persson
Pistia stratiotes.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Familj: Araceae

Handelsnamn: Musselblomma, Vattensallat, Snäckblomma

Växttyp: Flytväxt

Ursprung: Sydamerika

Temperatur: 16 – 28 °C

pH: 5 – 8

Växthöjd: 5 – 15 cm

Tillväxthastighet: Snabb

Ljusbehov: Medel – högt

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Beskrivning

Pistia stratiotes är en invasiv vattenväxt som har sitt ursprung i tropiska och subtropiska områden i Syd- och Centralamerika. Idag har den en stor spridning över världen och förekommer i princip överallt där klimatet tillåter. Det är en storbladig flytväxt som använts i stora akvarier eller inomhusdammar.


Musselblomman finns på EU:s lista över invasiva främmande arter och från den 2 augusti 2024 blir det förbjudet att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida den i naturen inom EU.
Pistia stratiotes.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia