Ciklider.se

Hydrocotyle leucocephala

Vattenspikblad

Hydrocotyle leucocephala Foto: Christian Alfredsson
Hydrocotyle leucocephala
Foto: Christian Alfredsson

Snabbfakta

Familj: Apiaceae

Handelsnamn: Vattenspikblad

Växttyp: Stjälkväxt

Ursprung: Sydamerika

Temperatur: 18 – 28 °C

pH: 5 – 9

Växthöjd: 10 – 40 cm

Tillväxthastighet: Snabb

Ljusbehov: Medel – högt

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Beskrivning

Hydrocotyle leucocephala fungerar både som flyväxt eller planterad. En växt med dekorativa paraplyformade blad lämplig för akvariets mellersta eller bakre delar. Bladen som blir mellan 2 och 5 centimeter är vackert ljusgröna och sticker ut fint bland andra växter. Bildar bra skydd för yngel.


Vattenspikblad förökas genom sticklingar. Den är snabbväxane och tillväxten gynnas av stark belysning och tillsats av CO2. Kommer ursprungligen från Syamerika med förekommer nu även i Nordamerika och de södra delarna av Afrika.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia