Ciklider.se

Om Ciklider.se

Vid årsskiftet 1996-97 skapades den första hemsidan om cikliderna i mina akvarier. Under åren har sidan bytt skepnad och namn flera gånger.

Vid årsskiftet 2006-07  genomfördes en större uppdatering av sidan och domänen Ciklider.se registrerades. 

Nu i slutet av 2023 har allt innehåll lagts in i databas, och sidan har fått en genomgående modernisering. Allt är inte klart än men grunden är skapad.

Det finns mycket material kvar att lägga över, och det finns många idéer om vidareutveckling.

Alla typer av bidrag till sidan tas tacksamt emot. Har du bilder eller kanske vill skriva en artikel är du välkommen att kontakta mig via admin(at)ciklider.se. Om du vill bidra ekonomiskt till sidans utveckling finns en länk längre ner på sidan.

Sidan drivs som ett hobbyprojekt och syftar till att öka intresset och sprida kunskap om afrikanska ciklider.

Om mig

Jag som står bakom sidan heter Michael Persson och bor i Höganäs.

Åren 2003-2007 satt jag i styrelsen för Nordiska Ciklidsällskapet som redaktör för medlemstidningen Ciklidbladet.

År 2008 mottog jag priset Guldabborren med följande motivering:

Årets abborre tilldelas en medlem som genom sitt oerhörda engagemang och kunnande har tillfogat NCS stor sveda och värk och därutöver mycken huvudbry, i det att han i stort sett omöjliggjort framtida nyrekryteringar till den post han beklätt inom NCS.

Vi övriga föreningsmedlemmar kan dock bara buga och tacka denna paradoxernas man som bidragit till att estetiken och namnackuratessen nått nya höjder fyra gånger om året. Hans iver och perfektionism är av ett slag som sällan har skådats inom föreningen och offerviljan avseende nedlagd tid å föreningens vägnar torde sakna motstycke under detta sekel.

Förhoppningsvis får NCS även i framtiden plats i sökaren när årets pristagare betraktar omvärlden genom sin Nikon. Välförtjänt tillfaller således Guldabborren 2007 den eminente hedersmedlemmen Michael Persson.

/Styrelsen för Nordiska Cikldsällskapet

Malawisjön

Malawisjön med Namalenje Island i bakgrunden.
Foto: Michael Persson

Vill du lämna bidrag till sidans utveckling?

Ciklider.se har alltid varit öppen för alla och ambitionen är att det ska fortsätta vara så. Det finns en hel del kostnader för att driva sidan. Med bidrag ökar möjligheterna att utveckla sidan med mer innehåll och utökade funktioner. Vill du bidra så tveka inte, alla bidrag är välkomna!

Följ Ciklider.se på Facebook!

På Facebookssidan presenteras de senaste uppdateringarna på Ciklider.se. Gå in och följ så att du inte missar något!

Copyright

Allt innehåll som presenteras på Ciklider.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt (1960:729) och andra tillämpliga lagar om immaterialrätt. Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, distribuera, överföra eller på annat sätt använda sig av material på denna sajt utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Upphovsrättshavare finns angiven vid text och/eller foto. Författare av material är om inte annat är angivet Michael Persson.