Ciklider.se

Översikt akvarieväxter

Nymphaea lotus Foto: Michael Persson

Vattenväxten Nymphea lotus som förekommer naturligt i västra Afrika.
Foto: Michael Persson

Introduktion till akvarieväxter

Det är inte nödvändigt men det finns många fördelar med att ha växter i ett akvarium. Växterna hjälper till att skapa balans i akvariet. De fungerar som vattenrenare och tar upp  ämnen i vattnet som är skadliga för fiskarna, dessa ämnen bildas vid nedbrytningen av till exempel fiskarnas avföring och överblivna matrester. De skadliga ämnena blir istället näring åt växterna, och växterna avger syre i vattnet via fotosyntesen. Detta minskar drastiskt risken för kraftig tillväxt av alger i akvariet.

För många ciklider är växter ett naturligt inslag i deras naturliga miljö där de söker föda och skydd. Höga växter ger skygga fiskar en trygghet i att vistas även i akvariets övre delar. Ett välinrett akvarium med växter är dessutom vackert att titta på.

High tech vs Low tech

Begreppen “high tech” och “low tech” används ofta för att beskriva olika metoder för att sköta akvarium med växter. “High tech”-metoden går ut på att skapa optimala förutsättningar för växterna med kvalitativt ljus, tillförsel av koldioxid och mycket näringsämnen. Denna metod används i akvarier med fokus på växterna och för att upprätthålla balansen hålls fisktätheten låg. 

“Low tech”-metoden kan ses som en kompromiss där man skapar bra förutsättningar för en optimal balans mellan växter och fiskar. Här tillsätts inte koldioxid och enbart en mindre mängd näringsämnen, för att upprätthålla balansen minskas ljusstyrkan. Växterna väljs utifrån förutsättningarna. Med denna metod går allt lite långsammare och man får mer tid på sig att justera olika parametrar för att upprätthålla balansen.

I ett akvarium med ciklider räcker “low tech”-metoden i de allra flesta fallen, så resten av texten kommer att utgå från den (eventuellt kommer en komplettering för “high tech” senare). Ett akvarium med afrikanska ciklider kommer kanske inte att bli ett perfekt prunkande växtakvarium, men med smarta växtval och genomtänkt inredning går det att komma en bra bit på vägen.

Val av akvarieväxter

Vilka växter ska man då välja i ett akvarium med ciklider? En bra utgångspunkt kan vara att titta på vilka växter som finns i ciklidernas naturliga miljö, man behöver inte låsa sig vid att det ska vara exakt samma utan ofta finns liknande växter med egenskaper som gör dem bättre lämpade för akvarium.

Vilka fiskar man har är också en faktor att ta hänsyn till. I ett akvarium med växtätande fiskar kan man välja lite robustare växter med kraftiga blad. Med fiskar som gräver och bökar mycket är växter med kraftigt rotsystem, växter som kan fästas och växa på inredningen,  eller kanske flytväxter bra alternativ.

Generellt är det bra att välja växter som inte ställer för höga krav på miljön, gärna också någon snabbväxande som tar upp mycket överskottsnäring i vattnet.

Hydrilla verticillata vid Mplungu i Tanganyikasjön.
Foto: Ad Konings

Ett planterat akvarium med västafrikanska ciklider.
Foto: Robin Hedström

Cryptocoryne aponogetifolia lämnas ifred av de flesta växtätande fiskarna.
Foto: Michael Persson

Belysning

Idag är LED-belysningen så bra att det egentligen är det enda alternativet. En stor fördel med LED är att det ger högt ljusflöde per watt, det vill säga låg energikostnad. Livslängden är flera år vilket också gör investeringskostnaden rimlig. LED ger heller ingen större strålningsvärme. Det finns LED som är dimbar och det finns med justerbar färgtemperatur.

Hur mycket ljus behöver växterna? Man brukar förenklat dela in växternas ljusbehov i tre grupper; 1. lågt ljusbehov 10 – 20 lumen/liter akvarievatten, 2. medel ljusbehov 20 – 40 lumen/liter och 3. högt ljusbehov >40 lumen/liter. Till “low tech”-akvariet väljer man växter från grupp 1 och 2. Därför är 20-40 lumen/liter ett bra riktmärke. Tänk på att mycket av ljusintensiteten avtar med avståndet från ljuskällan. Ett tips kan vara att välja en starkare ljuskälla som kan dimras ner, då finns utrymme att justera vid behov.

Förutom mängden ljus behöver man även ta hänsyn till färgtemperaturen, som mäts i kelvin. Solens ljus är 6500°K vilket är en bra utgångspunkt, mellan 5500°K och 8500°K är lämpligt för akvarieväxter. Om det finns ett diagram som anger ljuskällans våglängd kan man tänka på att växter bara använder det röda och blå ljuset. En bra ljuskälla för akvarieväxter ska därför ha en god representation av både rött och blått ljus, men även grönt behövs för att du som betraktare ska uppfatta ljuset som naturligt.

Belysningstiden bör vara mellan 8 och 12 timmar. Längre tid än så kan inte växterna tillgodogöra sig ljuset utan det bidrar bara till tillväxt av alger. Många av dagens ljuskällor kan simulera soluppgång och solnedgång där ljuset långsamt dimras upp och ner under en förutbestämd tid, det skapar mer naturliga förutsättningar för både fiskar och växter.

Näring

Man delar in näring för akvarieväxter i två typer. Makro-näring innehåller ämnen som växterna behöver i stor mängd, och mikro-näring ämnen som växterna behöver mindre mängd av. I “low-tech”-akvariet med måttlig belysning och hög fisktäthet räcker i regel näringen från fiskarnas avföring och överblivna foderester som makro-näring. Därför räcker det oftast att tillsätta mikro-näring. Idag finns bra flytande näring för växter som har sitt huvudsakliga näringsupptag via bladen, och näringskapslar att sticka ner i bottensubstratet till växter som har sitt huvudsakliga upptag via rötterna.

Substrat och plantering

Ett akvarium med växter kräver ett något tjockare lager med bottensubstrat än ett utan, gärna 7-10 centimeter. En kornstorlek 2-3 millimeter är optimal för växternas rötter. Finkornigare sand kan bli lite för kompakt och med grovkornigare kan det bli svårt att få växterna att bli kvar.

Vid plantering av krukodlade växter ska stenullen som omger rötterna avlägsnas. Dela plantorna så mycket det går utan att skada dem. Är rötterna långa kan de trimmas med sax och dåliga blad tas bort före plantering. Sprid ut rötterna väl när de planteras och placera näringkapslar vid de växter som behöver mycket näring via rötterna. Växter med rotstam som till exempel anubias och javaormbunkar får inte planteras för djupt eftersom rotstammen ruttnar då, bara rötterna ska täckas. Dessa växter kan med fördel också fästas på inredningen. De kan kilas fast mellan stenar, fästas i springor på rötter eller limmas fast med ett giftfritt lim.

När växterna väl är planterade ska de lämnas ifred så mycket som möjligt så att de kan rota sig i lugn och ro. När växterna är etablerade kommer de att ge avkastning i form av tillväxt  och nya plantor. Förhoppningsvis så mycket att du kan byta växter med andra akvarister.

Lycka till med dina växter!

Akvarieväxters ljusbehov

Lågt: 10 – 20 lumen per liter akvarievatten.

Medel: 20 – 40 lumen per liter akvarievatten.

Högt: >40 lumen per liter akvarievatten.

Röda akvarieväxter som Alternanthera reineckii behöver med ljus än andra.
Foto: Michael Persson

Vallisneria spiralis i ett akvarium med tanganyikaciklider.
Foto: Michael Persson