Ciklider.se

Översikt tanganyikaciklider

Tropheus sp. "red", Moliro
Tanganyikacikliden Tropheus sp. ’red’, Moliro. Foto: Stefan Sjöberg

Om Tanganyikasjön

Tanganyikasjön är den sjunde största sjön i världen med en yta på ca 34 000 km². Sjön är 650 km lång och omkring 80 km bred på den bredaste delen. Det största djupet är 1470 meter vilket gör den till den näst djupaste sjön i världen. Sjön gränsar mot Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Zambia och Tanzania.

Denna väldiga sjö som är en av världens äldsta sjöar är en del av gravsänkan Great Rift Valley. Under den mycket långa tidsperiod som sjön har varit isolerad ifrån de andra afrikanska sjöarna har här utvecklats mer än 200 olika ciklidarter som är endemiska till Tanganyikasjön. Många av de olika arterna är specialiserade för att leva i de olika miljöer som finns i sjön, många arter har mycket intressanta lekbeteenden.

Tanganyikaciklider är bland de vackraste och intressantaste fiskarna man kan hålla i ett akvarium.

'Lamprologus' stappersi Foto: Michael Persson

Ett exempel på en ciklid med ett intressant lekbeteende är ’Lamprologus stappersi som leker i tomma skal från Neothauma-snäckan. Foto: Michael Persson

Snabbfakta om Tanganyikasjön

Ytvattentemperatur: 24-27,5 ºC
pH: 8,8-9,3
Konduktivitet: 550-600 µS
Längd: 650 km
Yta: 34 000km²
Största djup: 1470m