Ciklider.se

Översikt viktoriaciklider

Ett 400-liters akvarium med viktoriaciklider.

Ett 400-liters akvarium med viktoriaciklider. Haplochromis sp. ’red back scraper’ och Lipochromis sp. ’matumbi hunter’. Foto: Michael Persson

Guide till viktoriaciklider

Viktoriaciklider är inte lika vanliga i våra akvarier som deras släktingar från Malawi- och Tanganyikasjön. Albin Ekenberg har skrivit en intruduktion till vad man behöver veta för att hålla viktoriaciklider i akvarium. 

Neochromis omnicaeruleus. Foto: Patrick Eriksson

Om Viktoriasjön och andra närliggande sjöar

Förutom de två i ciklidkretsar betydligt mer kända sjöarna Malawi och Tanganyika, finns det ytterligare några sjöar i Great Rift Valley som är intressanta för oss ciklidintresserade. Här beskrivs några av dem.

Viktoriasjön är världens tredje största sjö med en yta på ca 69 000 km², det är ungefär lika mycket som Skåne, Halland, Blekinge och Småland tillsammans!

Sjön är 395 km från norr till söder och 340 km bred på det bredaste avsnittet. Det största djupet är ca 85 meter medan medeldjupet är 20 m, vattenytan ligger 1 134 meter över havsnivån. Sjön gränsar till länderna Uganda, Tanzania samt Kenya och korsas i den norra delen av ekvatorn.

I början av 60-talet inplanterades nilabborre (Lates niloticus) i Viktoriasjön i hopp om att gynna det kommersiella fisket och för att skapa bättre förutsättningar för sportfisketurism. Tyvärr orsakade inplaneringen en ekologisk katastrof eftersom nilabborren har konkurrerat ut många naturliga fiskarter. Före inplateringen tror man att artikedommen hos sjöns ciklider var lika stor som i Malawisjön (Seehausen 1992).

Idag återstår uppskattningsvis omkring 300 arter varav många är starkt hotade. Några arter har räddats tillfälligt eftersom som de hålls och odlas i akvarium, andra har försvunnit helt. Ett annat problem är inplanteringen av vattenhyacint (Eichhornia crassipes) som gjorts här och i många Afrikanska vattendrag. Vattenhyacinten växer okontrollerbart och täcker allt större del av sjöns yta vilket i sin tur försvårar fisket efter nilaborren, dessutom förbrukar den stora mängder syre från vattnet.

Paralabidochromis chilotes är en insektsätande viktoriaciklid med förstorade läppar. Foto: Michael Persson

Snabbfakta om Viktoriasjön

Ytvattentemperatur: 21-28 ºC
pH: 6,0-9,0
dh: 2-8
Konduktivitet: 60-145 µS
Diameter: 305 km
Total kuststräcka: 3 440 km
Yta: 69 000km²
Största djup: 85 m

Edwardsjön (även kallad Lake Idi Amin) är belägen på 912 meter över havsnivån och korsas av gränsen mellan Demokratiska republiken Kongo och Uganda. Den har en yta på 2 150 km² och ett stösta djup på 920 meter medan medeldjupet är 117 meter. Det har exporterats flera intressanta ciklider från sjön.

Astatoreochromis alluaudi har en stor spridning i Östafrika, bland annat i Edwardsjön. Foto: Kjell Begby

Snabbfakta om Edwardsjön

Ytvattentemperatur: 23-26 ºC
pH: 8,5-9,3
Konduktivitet: 900 µS
Yta: 2 325 km²
Största djup: 117 m

Georgesjön har en yta på 270 km² och ett maxdjup på 7 meter, medeldjupet är 2,4 meter. Den är belägen 914 meter över havsnivån i den västra delen av Uganda och korsas av ekvatorn.

Den 36 km långa och 1 km breda naturliga Kazingakanalen förbinder sjön med den betydligt större Edwardsjön. Man har hittat ett 20-tal ciklidarter i sjön varav flertalet är endemiska. Den ciklid från Georgesjön som oftast förekommer i handeln Haplochromis limax.

Haplochromis limax Foto: Kjell Begby

Haplochromis limax är en ciklid med ursprung i Georgesjön som ibland förekommer i handeln. Foto: Kjell Begby

Snabbfakta om Georgesjön

Ytvattentemperatur: 25-35 ºC
pH: 8,5-9,9
Konduktivitet: 165-205 µS
Yta: 270 km²
Största djup: 7 m

Albertsjön (även kallad Lake Mobutu) har en yta på 5 300 km² och ett maxdjup på 58 meter, medeldjupet är 25 meter. Vattenytan ligger 619 meter över havsnivån.       

Sjön är 150 km från norr till söder och 35 km bred på det bredaste avsnittet Här förekommer nilabborren naturligt och är därför inget direkt hot mot sjöns ciklider.

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae Foto: Kevin Bauman
Pseudocrenilabrus multicolor victoriae har ett stort utbredningsområde i Östafrika, Bland annat i Albertsjön. Foto: Kevin Bauman

Snabbfakta om Albertsjön

Ytvattentemperatur: 26-29 ºC
pH: 8,4-9,5
Konduktivitet: 675-730 µS
Yta: 5 300 km²
Största djup: 58 m

Kyogasjön som ligger norr om Viktoriasjön i Uganda har en yta på 1 720 km², den är belägen 914 meter över havsnivån. Det en en grund sjö med ett största djup på 10 meter och den är till stora deler träskliknade och igenväxt med papyrus. Kyogasjön avvattnas söderut via Viktorianilen till Viktoriasjön.
nilabborre har introducerats men har inte lyckats etablera sig på grund av syrebrist.

Alldeles öster om Kyogasjön ligger den ca 1 km² stora Nawampasasjön, under regnperioden när vattennivån stiger får dessa båda sjöar förbindelse med varandra. Därför förekommer många ciklidarter gemensamt i båda dessa sjöar. En ciklid som ofta förekommer i handeln med det missvisande handelsnamnet viktoriazebra kommer härifrån, den heter egentligen Astatotilapia latifasciata. En annan ciklid som kommer härifrån och som ofta förekommer i handeln är Haplochromis sp. ”ruby green”.

Astatotilapia latifasciata en ciklid från Kyoga- och Nawampasasjön som ofta förekommer i handeln med det missvisande namnet ”viktoriazebra”. Foto: Michael Persson

Snabbfakta om Kyogasjön

Ytvattentemperatur: 24-31 ºC
pH: 7,6-9,0
Konduktivitet: 90-200 µS
Yta: 1 720km²
Största djup: 10 m

Kivusjön har en yta på 2 370 km² och ett maxdjup på 496 meter. Den är belägen 1 459 meter över havsnivån på gränsen mellan Demokratiska republiken Kongo och Rwanda. I söder avvattnas sjön genom Ruzizifloden till Tanganyikasjön som ligger 100 km söderut.

Det finns uppskattningsvis ett 20-tal ciklidarter i Kivusjön varav merparten är endemiska. Väldigt få av dem har exporterats, ett par exempel är Haplochromis graueri och Haplochromis paucidens.

Haplochromis graueri
Illustration: Georg Albert Boulenger, Public domain, via Wikimedia Commons

Snabbfakta om Kivusjön

Ytvattentemperatur: 20 ºC
pH: 9,1-9,5
Konduktivitet: 100 µS
Yta: 2 370 km²
Största djup: 496 m