Ciklider.se

Nymphaea lotus

Tigerlotus

Nymphaea lotus Foto: Michael Persson
Nymphaea lotus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Familj: Nymphaeaceae

Handelsnamn: Tigerlotus

Växttyp: Lökväxt

Ursprung: Afrika

Temperatur: 22 – 28 °C

pH: 5 – 8

Växthöjd: 20 – 80 cm

Tillväxthastighet: Medel

Ljusbehov: Medel – högt

Svårighetsgrad: Medel

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Beskrivning

Nymphaea lotus är en näckrosväxt som förekommer naturligt i stora delar av Afrika. Färgen är väldigt variabel från ljust grön med fläckar till djupt röd. Bladen blir i akvarium upp till 10 centimeter, innan flytbladen kommer upp bildas flera undervattensblad. Man kan avlägsna flytbladen om man undvika att akvariet skuggas för mycket. Tar främst upp näring via rötterna så den främjas av näringskapslar i bottensubstratet. Löken ska inte planteras för djupt utan den översta tredjedelen av löken ska vara ovanför bottenmaterialet. En förhållandevis enkel växt som oftast växer bra i oavsett vattenparametrar och klarar också lätt bräckt vatten.


En mycket vacker växt som som passar som blickfång i akvariet. Nästan ett måste i ett akvarium med västafrikanska ciklider, men fungerar också med de flesta cikliderna från de östafrikanska sjöarna.
Nymphaea lotus.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia