Ciklider.se

Ludwigia repens 'rubin'

Rubin-Ludwigia

Ludwigia repens 'rubin' Foto: Michael Persson
Ludwigia repens ’rubin’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Familj: Onagraceae

Handelsnamn: Rubin-Ludwigia

Växttyp: Stjälkväxt

Ursprung: Kultivar (framodlad)

Temperatur: 18 – 28 °C

pH: 5 – 8

Växthöjd: 20 – 50 cm

Tillväxthastighet: Medel

Ljusbehov: Medel

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Beskrivning

Ludwigia repens har sitt ursprung i Nord- och Centralamerika, ’rubin’-formen är en rödare framodlad variant av denna. Om man vill ha fram den riktigt röda färgen krävs intensiv belysning och tillskott av CO2. Nöjer man sig med en svagare röd färg är det en tålig nybörjarväxt med små krav, som har god tillväxt i måttlig belysning och utan tillsats av CO2. I allt för svag belysning tappar den ofta de nedersta bladen.


Ludwigia repens ’rubin’ är en vacker växt som kommer bäst till sin rätt planterad i en större grupp. Den skapar då en fin kontrast omgiven av gröna växter. Regenbunden beskärning främjar tillväxten, beskärs den lågt blir formen buskigare genom de nya skotten som växter ut från beskärningspunkten. Förökas med sticklingar, de bortklippta skotten planteras och rotar sig snabbt.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia