Ciklider.se

Microsorum pteropus 'narrow'

Smalbladig javaormbunke

Microsorum pteropus 'narrow' Foto: Kjell Fohrman
Microsorum pteropus ’narrow’.
Foto: Kjell Fohrman

Snabbfakta

Familj: Polypodiaceae

Handelsnamn: Smalbladig javaormbunke

Växttyp: Rhizom

Ursprung: Kultivar (framodlad)

Temperatur: 22 – 28 °C

pH: 5 – 8

Växthöjd: 10 – 20 cm

Tillväxthastighet: Långsam

Ljusbehov: Lågt

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Beskrivning

Den smalbladiga javaormbunken är en framodlad variant av den vanliga javaormbunken, som är lägre och smalbladigare än denna. Den vanliga javaormbunken har sitt ursprung i sydöstra Asien. Det är en mycket lättskött och anpassningsbar växt med med låga krav. Den fästs med fördel på rötter eller stenar, planteras den i bottenmaterialet är det viktigt att rotstammen inte täcks eftersom den då lätt ruttnar. Det är en mycket lämplig växt i akvarier med ciklider då den anpassar sig till de flesta pH och klarar även mindre mängder salt i vattnet. Den lämnas oftast ifred även av växtätade fiskar. I naturen hittas den oftast växande på stenar i starkt strömmande vatten, ofta på skuggade platser.


De lansettformade bladen blir upp till 20 centimeter långa och 1 centimeter breda. Förökning sker enklast genom delning av rotstammen, men den bildar även nya plantor i topparna på äldre blad.
Microsorum pteropus ’narrow’.
Foto: Kjell Fohrman

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia