Ciklider.se

Echinodorus 'reni'

Echinodorus 'reni' Foto: Kjell Fohrman
Echinodorus ’reni’.
Foto: Kjell Fohrman

Snabbfakta

Familj: Alismataceae

Handelsnamn:

Växttyp: Rosettväxt

Ursprung: Kultivar (framodlad)

Temperatur: 18 – 28 °C

pH: 6 – 8

Växthöjd: 15 – 40 cm

Tillväxthastighet: Medel

Ljusbehov: Lågt – medel

Svårighetsgrad: Medel

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Beskrivning

Echinodorus ’reni’ är den minsta rödbruna svärdsplantan som blir mellan 15 och 40 centimeter hög. Echinodorus kommer ursprungligen från Sydamerika. Denna odlingsform får vackert rödbruna blad som kontrasterar fint mot gröna växter. Bladen är lansettformade och blir 10-30 centimeter långa och 4-5 centimeter breda. En enkel och anspråkslös växt vars tillväxt gynnas av tillsats av näring genom bottensubstratet. Den rödbruna färgen förstärks genom tillsatts av näring (främst järn) och en högre ljusstyrka.


Det här är en given solitärväxt i ett regnskogsakvarium med västafrikanska dvärgciklider. Den är så pass anpassningsbar att den ofta också fungerar i akvarier med ciklider från de stora östafrikanska sjöarna. Växtätande ciklider kan äta bladen.


Förökas genom adventivväxter, små dotterplantor som bildas på blomstjälken. Man böjer ner blomsstjälken och låter småplatorna som bildas på den få kontakt med bottensubstratet så att de kan rota sig. När de väl rotat sig kan blomstängeln avlägsnas.
Echinodorus ’reni’.
Foto: Kjell Fohrman

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia