Ciklider.se

Hydrilla verticillata

Vattenkrans

Hydrilla verticillata Foto: Ad Konings
Hydrilla verticillata vid Mpulungu i Tanganyikasjön.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Familj: Hydrocharitaceae

Handelsnamn: Vattenkrans

Växttyp: Stjälkväxt

Ursprung: Asien

Temperatur: 4 – 30 °C

pH: 6 – 8

Växthöjd: 40 – 100 cm

Tillväxthastighet: Snabb

Ljusbehov: Medel

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Beskrivning

Hydrilla verticillata är en invasiv vattenväxt som ursprungligen kommer från Sri Lanka. Den finns idag i stora delar av världen och har en stor spridning på den afrikanska kontinenten inklusive de stora östafrikanska sjöarna. Växer främst på vid dy- och sandbottnar där den skapar täta bestånd. Klassas inte som en invasiv främmande växt inom EU (2024).


En växt som funnits inom akvariehobbyn under lång tid, åtminstone sedan 1950-talet. Det är en sparsamt förgrenad stjälkväxt med kransar av 10-20 millimeter långa och 3 millimeter breda blad. En tålig växt med extremt snabb tillväxt. Förökas genom sticklingar.
Hydrilla verticillata.
Foto: Ad Konings

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia