Ciklider.se

Cryptocoryne lucens

Cryptocoryne lucens Foto: Michael Persson
Cryptocoryne lucens.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Familj: Araceae

Handelsnamn:

Växttyp: Rosettväxt

Ursprung: Asien

Temperatur: 22 – 28 °C

pH: 6 – 8

Växthöjd: 10 – 15 cm

Tillväxthastighet: Långsam

Ljusbehov: Lågt – medel

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Beskrivning

En låg Cryptocoryne som passar bra som för- eller mellangrundsväxt. De lansettformade bladen blir upp till 12 centimeter långa och 0,5 till 2,5 centimeter breda. Det är en anspråkslös och lättskött växt som som trivs även i dämpad belysning. Skapar en fin växtmatta om plantorna fördelas med ett avstånd på 5-10 centimeter.


Som alla arter av Cryptocoryne är den känslig för förändringar av vattenparametrarna. Därför smälter bladen ofta ner när den planteras i ett nytt akvarium, men det är bara att lämna rötterna orörda så kommer det snart nya blad. När den etablerat sig i akvariet breder den ut sig genom avläggare, tillväxten är relativt långsam. Tillskott av näring genom bottensubstratet ökar tillväxten.
Cryptocoryne lucens.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia