Ciklider.se

Echinodorus 'ozelot'

Ozelot-svärdplanta

Echinodorus 'ozelot' Foto: Michael Persson
Echinodorus ’ozelot’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Familj: Alismataceae

Handelsnamn: Ozelot-svärdplanta

Växttyp: Rosettväxt

Ursprung: Kultivar (framodlad)

Temperatur: 18 – 28 °C

pH: 6 – 8

Växthöjd: 20 – 45 cm

Tillväxthastighet: Medel

Ljusbehov: Lågt – medel

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Beskrivning

Echinodorus ’ozelot’ är en hybrid mellan Echinodorus schluteri ’leopard’ och Echinodorus x ‘barthii’. Echinodorus kommer ursprungligen från Sydamerika. Denna odlingenform blir medelhög och de kontrastrika bladen är väldigt vackra. Nya blad är vackert brunröda som övergår till olivgrönt efterhand som de växter. Bladen är mönstrade med mörkare fläckar, som pälsen på en Ozelot-katt. Bladen är elliptiskt formade och blir 10-20 centimeter långa och 4-5 centimeter breda. En enkel och anspråkslös växt vars tillväxt gynnas av tillsats av näring genom bottensubstratet.


Det här är en given solitärväxt i ett regnskogsakvarium med västafrikanska dvärgciklider. Den är så pass anpassningsbar att den ofta också fungerar i akvarier med ciklider från de stora östafrikanska sjöarna. Växtätande ciklider kan äta bladen. Bladens fläckar och röda färg kommer fram även med måttlig belysning.


Förökas genom adventivväxter, små dotterplantor som bildas på blomstjälken. Man böjer ner blomsstjälken och låter småplatorna som bildas på den få kontakt med bottensubstratet så att de kan rota sig. När de väl rotat sig kan blomstängeln avlägsnas.
Echinodorus ’ozelot’.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia