Ciklider.se

Cryptocoryne aponogetifolia

Cryptocoryne aponogetifolia Foto: Michael Persson
Cryptocoryne aponogetifolia.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Familj: Araceae

Handelsnamn:

Växttyp: Rosettväxt

Ursprung: Asien

Temperatur: 16 – 28 °C

pH: 7 – 9

Växthöjd: 25 – 100 cm

Tillväxthastighet: Medel

Ljusbehov: Lågt – medel

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Starkt hotad (EN)

Beskrivning

En växt som passar väldigt bra i akvarier med afrikanska ciklider. Den kommer ursprungligen från Filipinerna där den ofta hittas i strömmande vattendrag och skapar täta växtbäddar. Artnamnet syftar på likheten med Aponogeton som även förekommer i Afrika. Det är en växt som lämnas orörd av de flesta ciklider, även rena växtätare. Som alla arter av Cryptocoryne är den känslig för förändringar av vattenparametrarna. Därför smälter bladen ofta ner när den planteras i ett nytt akvarium, men det är bara att lämna rötterna orörda så kommer det snart nya blad. När den etablerat sig i akvariet breder den ut sig snabbt genom avläggare.


Bladen som är lansettformade och vågiga växer ganska långsamt och kan blir över en meter långa så den passar bäst i lite högre akvarier, gärna 50 centimeter eller mer. Det är en anspråkslös och anpassningsbar växt som ger akvariet ett grönt inslag under de flesta förutsättningarna. Bäst trivs den i neutralt till hårt vatten men kan även anpassa sig till ett mjukare vatten. Största näringsupptaget sker genom rötterna så det är en fördel att använda näringskapslar i bottensubstratet.


En populär, lättskött och vacker växt som kan rekommenderas!

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia