Ciklider.se

Cryptocoryne 'flamingo'

Flamingo, Pink Panther

Cryptocoryne sp. 'flamingo' Foto: Michael Persson
Cryptocoryne ’flamingo’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Familj: Araceae

Handelsnamn: Flamingo, Pink Panther

Växttyp: Rosettväxt

Ursprung: Kultivar (framodlad)

Temperatur: 22 – 28 °C

pH: 5 – 8

Växthöjd: 5 – 10 cm

Tillväxthastighet: Långsam

Ljusbehov: Medel – högt

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Beskrivning

Cryptocoryne ’flamingo’ är en vackert färgad förgrundsväxt, en färgklick som sticker ut bland gröna växter. Den behöver mycket ljus för tillväxt och för att få den rosa färgen, annars en anspråkslös och anpassningsbar växt. I svagare belysning blir bladen blekt olivgröna. De lansettformade bladen blir 4-5 centimeter långa och 1-1,5 centimeter breda. Passar väldigt bra i ett akvarium med västafrikanska dvärgciklider.


Den är framodlad från Cryptocoryne wendtii och förekommer inte i naturen. Som alla arter av Cryptocoryne är den känslig för förändringar av vattenparametrarna. Därför smälter bladen ofta ner när den planteras i ett nytt akvarium, men det är bara att lämna rötterna orörda så kommer det snart nya blad. När den etablerat sig i akvariet breder den ut sig genom avläggare, tillväxten är mycket långsam. Tillskott av näring genom bottensubstratet ökar tillväxten.
Cryptocoryne ’flamingo’.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia