Ciklider.se

Anubias barteri var. nana 'bigfoot'

Bigfoot-anubias

Anubias barteri var. nana 'bigfoot' Foto: Michael Persson
Blommande Anubias barteri var. nana ’bigfoot’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Familj: Araceae

Handelsnamn: Bigfoot-anubias

Växttyp: Rhizom

Ursprung: Kultivar (framodlad)

Temperatur: 22 – 28 °C

pH: 5 – 9

Växthöjd: 10 – 15 cm

Tillväxthastighet: Långsam

Ljusbehov: Lågt – medel

Svårighetsgrad: Lätt

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Beskrivning

Anubias barteri var. nana ’bigfoot’ är en framodlad variant med ursprung i Kamerun som har större blad och längre bladskaft än den vanliga Anubias barteri var. nana. En lämplig växt för det afrikanska regnskogsakvariet, men också för ett akvarium med ciklider från de stora östafrikanska sjörarna om man önskar ett grönt inslag. Fungerar bra att klämma fast rötterna mellan stenar eller att fästas på stenar och andra inredningsdetaljer. En anspråkslös och enkel växt som anpassar sig till de flesta vattenparametrarna.


Vackert djupgröna äggformade 5-7 centimeter stora blad. Kraftiga blad som lämnas ifred av de flesta fiskarna, även rena växtätare. Det är viktigt att rotstammen planteras ovanför bottensubstratet eftersom den annars ruttnar. Förökas genom delning av rotstammen (rhizom). Trivs bäst i halvskugga. Om den står i direktljus kan bladen lätt bli bevuxna med alger eftersom tillväxten är mycket långsam. Med bra förutsättningar blommar den villigt i akvariet. En enkel växt som starkt rekommenderas till ciklidakvariet!
Anubias barteri var. nana ’bigfoot’.
Foto: Michael Persson
Blomma på Anubias barteri var. nana ’bigfoot’.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia