Ciklider.se

Alternanthera reineckii 'röd'

Rött papegojblad

Alternanthera reineckii 'röd' Foto: Michael Persson
Alternanthera reineckii ’röd’.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Familj: Amaranthaceae

Handelsnamn: Rött papegojblad

Växttyp: Stjälkväxt

Ursprung: Sydamerika

Temperatur: 20 – 28 °C

pH: 5 – 8

Växthöjd: 20 – 50 cm

Tillväxthastighet: Medel

Ljusbehov: Medel – högt

Svårighetsgrad: Medel

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Beskrivning

Det röda papegojbladet är en vackert röd bakgrundsväxt med ursprung i Sydamerka. De lansettformade 5-8 centimeter långa och 2-3 centimeter breda bladen skiftar i olika toner av rött. Ju starkare belysning destomer intensiva blir de röda färgerna, även tillsats av CO2 främjar den röda färgen. I alltför svag belysning blir bladen mer grönfärgade. Tillväxt och färg främjas av kontinuerlig tillsats med mickronäringsämnen i vattnet. Den växer relativt snabbt och bildar villigt nya rötter längs stammen under bladparen. Behöver beskäras kontinuerligt vilket också ger ett buskigare växtsätt, nya sidoskott växter ut från beskärningspunkten.


En härlig färgkontrast som helst planteras i en större grupp i bakgrunden av akvariet omgiven av gröna växter. Förökas med sticklingar, de bortklippta skotten planteras och rotar sig snabbt.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia