Ciklider.se

Yssichromis piceatus

Greenwood & Gee, 1969
Yssichromis piceatus
Yssichromis piceatus, hane.
Foto: Frøydis Ormåsen

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Yssichromis sammansatt av grekiskans yssos och chromis som betyder spjut och färg eller färglad, vilket syftar på den slanka kroppsformen. Piceatus är latin och betyder becksvart.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis piceatus, Astatotilapia piceatus, Astatotilapia piceata.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter, honan lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av plankton som fångas på öppet vatten.

Akvarium

Akvariet bör rymma 200 liter och erbjuda gott om fritt simutrymme.

Biotop

Lever i öppet vatten över lerbottnar.

Lek

Munruvare, honan ruvar 2-3 veckor. Normal kullstorlek mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer i den sydöstra delen av Viktoriasjön. På grund av att den lever på öppet vatten är det en av de arter som drabbats hårt efter inplanteringen av nilabborre och den räknas som kitiskt hotad i sin naturliga miljö. Den befarades vara utdöd men återfanns nyligen på ett begränsat område vid Makobe Island (IUCN 2008).

Övrigt

Yssichromis piceatus är en fredlig ciklid som bäst hålls i en mindre grupp, gärna 6-10 stycken eller fler.
Yssichromis piceatus, ruvande hona.
Foto: Frøydis Ormåsen

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia