Ciklider.se

Yssichromis pyrrhocephalus

Witte & Witte-Maas, 1987
Yssichromis pyrrhocephalus
Yssichromis pyrrhocephalus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Yssichromis sammansatt av grekiskans yssos och chromis som betyder spjut och färg eller färglad, vilket syftar på den slanka kroppsformen. Pyrrhocephalus från grekiskans pyro och kephale som betyder eld och huvud.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis pyrrhocephalus.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter, honan lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av plankton som fångas på öppet vatten.

Akvarium

Akvariet bör rymma 200 liter och erbjuda gott om fritt simutrymme.

Biotop

Lever i öppet vatten.

Lek

Munruvare, honan ruvar 2-3 veckor. Normal kullstorlek mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Viktoriasjön men är vanligast i den södra delen. Typlokal är norra delen av Mwanza Gulf, Tanzania. På grund av att den lever på öppet vatten är det en av de arter som drabbats hårt efter inplanteringen av nilabborre och klassades som sårbar (IUCN 2006), men på senare tid har bestånden återhämtat sig starkt igen.

Övrigt

Yssichromis pyrrhocephalus är en förhållandevis fredlig ciklid som bäst hålls i en mindre grupp, gärna 6-10 stycken eller fler.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia