Ciklider.se

Xystichromis sp. 'kyoga flameback'

Xystichromis sp. ’kyoga flameback’, par.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Xystichromis sammansatt av grekiskans xystis och chromis som betyder lång dräkt och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”all red”, Haplochromis sp. ”all red Kyoga/Nawampassa”.

Storlek

Blir upp till 15 centimeter, honan mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av växtplankton.

Akvarium

Akvariet bör rymma 200 liter och vara inrett med gömställen, gott om fritt simutrymme och fin sand som bottenmaterial.

Biotop

Lever vid ler-/sandbottnar med växtlighet.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek upp till omkring 50 yngel. Honan ruvar cirka 18-20 dygn.

Utbredning

Förekommer i Kyoga- och Nawampasasjön.

Övrigt

Xystichromis sp. ’kyoga flameback’ är en mycket aktiv men förhållandevis fredlig ciklid, och bör hållas med andra lugna och fredliga ciklider för att komma till sin rätt. Arten färväxlas ibland med Haplochromis sp. ”all red” från Edwardsjön och Xystichromis sp. ”flameback” från Viktoriasjön. Den räknas som kritiskt hotad i sin naturliga miljö (IUCN 2008).
Xystichromis sp. ’kyoga flameback’, hane.
Foto: Patrick Eriksson
Xystichromis sp. ’kyoga flameback’, hona.
Foto: Patrick Eriksson
Xystichromis sp. ’kyoga flameback’, ung hane cirka 4 centimeter.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia