Ciklider.se

Xystichromis sp. 'flameback'

Xystichromis sp. 'flameback' Foto: Kevin Bauman
Xystichromis sp. ’flameback’, hane.
Foto: Kevin Bauman

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Xystichromis sammansatt av grekiskans xystis och chromis som betyder lång dräkt och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Flameback, Astatotilapia sp. ”flameback”, Haplochromis sp. ”flameback”.

Storlek

Kan bli upp till omkring 12 cm, honorna några centimeter kortare. Hanarna har i regel fler och tydligare äggfläckar.

Foder

Allätare, den naturliga födan består av till exempel växtplankton, zooplankton, insektslarver och organiskt slam. I akvarium accepteras de flesta foder.

Akvarium

Bör vara minst 200 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i öppet vatten över klipp-/stenbiotoper eller övergångszonen mot sandbottnar.

Lek

En relativt lättlekt munruvare med ruvningstid mellan 18 och 24 dygn. Normal kullstorlek är på 15-40 yngel. Hanen gräver små lekgropar i bottenmaterialet.

Utbredning

Har bara hittats i de norra delarna av Viktoriasjön. Detta är en av de arter som drabbats hårt av inplanteringen av nilabborren och den kan idag vara helt utrotad i sin naturliga miljö.

Övrigt

Xystichromis sp. ’flameback’ är inte särskilt aggressiv mot andra arter men bör hållas med en övervikt på honor. Den bör inte hållas med andra allt för aggressiva arter.
Xystichromis sp. ’flameback’, hona.
Foto: Patrick Eriksson
Xystichromis sp. ’flameback’, nyspottat yngel.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia