Ciklider.se

Xystichromis sp. 'dayglow'

Xystichromis sp 'dayglow' Foto: Patrick Eriksson
Xystichromis sp. ’dayglow’, hene.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Xystichromis sammansatt av grekiskans xystis och chromis som betyder lång dräkt och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”dayglow”.

Storlek

Blir upp till 12 centimeter, honan mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av små ryggradslösa djur som söks i bottenmaterialet.

Akvarium

Akvariet bör rymma 250 liter och vara inrett med gömställen, gott om fritt simutrymme och fin sand som bottenmaterial.

Biotop

Lever vid ler-/sandbottnar med växtlighet nära stränderna.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek mellan 15 och 25 yngel. Honan ruvar omkring 19-20 dygn. Hanen gräver en grund lekgrop i sanden där leken sker.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Kanyabolisjön nordost om Viktoriasjön i Kenya.

Övrigt

Xystichromis sp. ’dayglow’ kan vara ganska hårdför mot artfränder men bryr sig sällan om andra fiskar.
Xystichromis sp. ’dayglow’, yngel cirka 1,5 centimeter.
Foto: Patrick Eriksson
Xystichromis sp. ’dayglow’, hona med yngel.
Foto: Patrick Eriksson
Xystichromis sp. ’dayglow’, hene.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia