Ciklider.se

Xenotilapia bathyphilus

Poll, 1956
Xenotilapia bathyphilus
Xenotilapia bathyphilus från Chimba.
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Xenotilapia sammansatt av grekiskans xeno som betyder ovanlig eller främmande, och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Bathyphilus från grekiskans bathy som betyder djup, och latinets philus som betyder älskande, vilket syftar på att arten lever på relativt djupt vatten.

Handelsnamn och synonymer

Xenotilapia bathyphila, Xenotilapia ochrogenys bathyphilus.

Storlek

Blir upp till omkring 11 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består av små ryggradslösa djur och insektslarver som silas fram från bottenmaterialet. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara inrett med fin sand på botten.

Biotop

Lever i miljöer med sandbottnar, oftast på relativt stora djup.

Lek

Munruvare, honan sköter själv ruvningen som tar omkring 3 veckor. Normal kullstorlek omkring 20 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Xenotilapia bathyphilus hålls bäst i små grupper med övervikt på honor. En robust och lättskött sandciklid.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia