Ciklider.se

Variabilichromis moorii

Boulenger, 1898
Variabilichromis moorii
Variabilichromis moorii.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Variabilichromis sammansatt av latinets variabilis som betyder variabel och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Moorii efter J. E. S. Moore, en av de första som utforskade fisklivet i de afrikanska sjöarna.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus moorii, Neolamprologus moorii.

Storlek

Blir upp till omkring 11 centimeter, honorna ofta något större än hanarna. Färgen på yngel varierar mellan gul till brunsvart mellan de olika populationerna, vuxna fiskar är alltid brunsvarta.

Foder

Allätare vars naturliga föra främst består av alger, plankton och små ryggragslösa djur. I akvarium ges den en varierad kost med till exempel räkmix, torrfoder och frysfoder som artemia, cyclops och mysis.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 175 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotoper och i övergångszonen mot sandbottnar, på djup ner till omkring 10 meter.

Lek

Grottlekande substratruvare som fäster äggen på en vertikal klippyta, antalet ägg kan vara upp till 500 stycken.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns södra halva mellan Kalamie i Demokratiska Republiken Kongo och Cape Mpimbwe i Tanzania.

Övrigt

Ungdjur av Variabilichromis moorii är vackert orangegula men de färgar om till svart när de blir könsmogna. Udantaget är varianten som lever längs kongokusten, den är svart redan som yngel. Är inte särskilt aggressiv och kan hållas i ganska små akvarier, hålls bäst parvis.
Variabilichromis moorii.
Foto: Thomas Hytting

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia