Ciklider.se

Tropheus moorii

Boulenger, 1898
Tropheus moorii Foto: Göran Åstebro
Tropheus moorii, hane Kambwimba.
Foto: Göran Åstebro

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Tropheus är latin för amma/vaka vilket syftar på att släktets arter munruvar. Moorii efter J. E. S. Moore som samlade in typexemplaren för artens beskrivning.

Handelsnamn och synonymer

Massor med olika handelsnamn förekommer för de många olika lokala färgvarianterna. Här följer några exempel; bärnsten, citron I, citron II, citron III, limespot, murago, röd regnbåge, röd regnbåge blå bläs.

Storlek

Blir upp till 14 centimeter.

Foder

Tropheus är i naturen en utpräglad algätare som betar algmattan från stenar, så kallad aufwuchs. Med algmattan får den också med en hel del små kräftdjur som lever i den. På grund av känsligt tarmsystem bör den ges en till större delen vegetabiliskt foder. Räkmix med stor andel ärtor eller torrfoder avsett för växtätade fiskar är exempel på lämpliga foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 350 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i sten-/klippbiotoper där vattnet ofta är turbulent och väl syresatt. Den hittas oftast på djup mellan 1 och 15 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar i drygt tre veckor. Normal kullstorlek är mellan 5 och 20 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön i ett otal olika geografiska färgvarianter.

Övrigt

Tropheus moorii hålls bäst i större grupper på 15 eller fler individer. Könsfördelningen ska vara med klar övervikt på honor, gärna 3-6 honor per hane.
Tropheus moorii, Nkamba (Ilangi) hona.
Foto: Stefan Sjöberg
Tropheus moorii, Katoto.
Foto: Stefan Sjöberg
Tropheus moorii, Kalambo OB.
Foto: Stefan Sjöberg
Tropheus moorii, Kalambo.
Foto: Stefan Sjöberg
Tropheus moorii, Musanga.
Foto: Johan Falkborn
Tropheus moorii, Chaitika.
Foto: Christian Alfredsson
Tropheus moorii, Kasakalawe.
Foto: Carl Eklind

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia