Ciklider.se

Tropheus duboisi

Marlier, 1959
Tropheus duboisi Foto: Michael Persson
Tropheus duboisi, ”Maswa”.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Tropheus är latin för amma/vaka vilket syftar på att släktets arter munruvar. Duboisi efter J. Dubois som hittade och samlade in de första typexemplaren för artens bekskrivning.

Handelsnamn och synonymer

Bredbandad duboisi, Maswa duboisi.

Storlek

Blir upp till 14 centimeter.

Foder

Tropheus är i naturen en utpräglad algätare som betar algmattan från stenar, så kallad aufwuchs. Med algmattan får den också med en hel del små kräftdjur som lever i den. På grund av känsligt tarmsystem bör den ges en till större delen vegetabiliskt foder. Räkmix med stor andel ärtor eller torrfoder avsett för växtätade fiskar är exempel på lämpliga foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 350 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Sedimentrik klippbiotop, oftast på ett djup mellan 3 och 15 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar i drygt tre veckor. Normal kullstorlek är mellan 5 och 20 yngel.

Utbredning

Tropheus duboisi finns över hela Tanganyikasjön. Den vanligaste (i akvarium) och vackraste varianten ”Maswa”, lever vid Cape Kabogo. Denna variant kallas också för bredbandad duboisi.

Övrigt

Tropheus duboisi hålls bäst i större grupper. Tropheus duboisi är ett lämpligt sällskap till andra Tropheus-arter. Unga T. duboisi har ett karaktäristiskt småprickigt mönster som försvinner vid vuxen ålder.
Tropheus duboisi, ungdjur.
Foto: Michael Persson
Tropheus duboisi, ”Maswa” närbild.
Foto: Michael Persson
Tropheus duboisi, ”Maswa”.
Foto: Michael Persson
Tropheus duboisi, ”Maswa”, ett ungdjur på väg att skifta färgteckning.
Foto: Christian Alfredsson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia