Ciklider.se

Tropheus sp. 'black'

Tropheus sp. 'black' Foto: Niclas Olausson
Tropheus sp. ’black’, Kiriza (gold).
Foto: Stefan Sjöberg

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Tropheus är latin för amma/vaka vilket syftar på att släktets arter munruvar.

Handelsnamn och synonymer

Massor med olika handelsnamn förekommer för de många olika lokala färgvarianterna.

Storlek

Blir upp till 14 centimeter.

Foder

Tropheus är i naturen en utpräglad algätare som betar algmattan från stenar, så kallad aufwuchs. Med algmattan får den också med en hel del små kräftdjur som lever i den. På grund av känsligt tarmsystem bör den ges en till större delen vegetabiliskt foder. Räkmix med stor andel ärtor eller torrfoder avsett för växtätade fiskar är exempel på lämpliga foder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 350 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i sten-/klippbiotoper där vattnet ofta är turbolent och väl syresatt. Den hittas oftast på djup ner till 10 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar i drygt tre veckor. Normal kullstorlek är mellan 5 och 20 yngel.

Utbredning

Förekommer i den nordligaste delen av Tanganyikasjön.

Övrigt

Tropheus sp. ’black’ hålls bäst i större grupper på 15 eller fler individer. Könsfördelningen ska vara med klar övervikt på honor, gärna 3-6 honor per hane.
Tropheus sp. ’black’ varianten från Bulu Point i Tanzania kallas för ”Körsbär”.
Foto: Michael Persson
Tropheus sp. ’black’, Caramba (red bishop).
Foto: Christian Alfredsson
Tropheus sp. ’black’, Kiriza.
Foto: Göran Åstebro
Tropheus sp. ’black’ varianten från Pemba i Demokratiska Republiken Kongo kallas för ”Orange-moorii”.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia