Ciklider.se

Tropheops modestus

Johnson, 1975
Tropheops modestus Foto: Ad Konings
Tropheops modestus, hane vid Nakantenga-ön.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Tropheops sammasatt av latinets tropheus som betyder amma och det grekiska ordet ops som betyder linkande, vilket syftar på likheten med släktet Tropheus från Tanganyikasjön. Modestus är latin och betyder blygsam eller anspråkslös.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus modestus, Pseudotropheus sp.”elongatus bar”.

Storlek

I sin naturliga miljö blir hanen upp till 8 centimeter, i akvarium med god tillgång till föda 10 centimeter. Honan ett par centimeter mindre än hanen.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. I akvarium är räkmix men tonvikt på gröna ärtor ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

En art som behöver utrymme på grund av sin aggressivitet. Viktigt att det finns rikligt med gömställen i akvariet.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotopen ner till omkring 12 meters djup.

Lek

Både hane och hona håller ett lekrevir som de försvarar mycket aktivt. Reviret består oftast av en större klippa. Skrevor i klippan används som lekplats. Honan ruvar i drygt 3 veckor.

Utbredning

Artens utbredning är begränsad till Maleriöarna och Chidunga-revet.

Övrigt

Tropheops modestus kan aggressiv mot andra individer inom arten, mot andra arter är den relativt tolerant. Den fungerar bäst att hålla i en grupp med 2-3 honor mer hane och andra mbunas med likande temperament.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia