Ciklider.se

Tropheops sp. 'chilumba'

Tropheops sp. 'chilumba'
Tropheops sp. ’chilumba’, hane.
Foto: Daniel Härelind

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Tropheops sammasatt av latinets tropheus som betyder amma och det grekiska ordet ops som betyder linkande, vilket syftar på likheten med släktet Tropheus från Tanganyikasjön.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus Macrophthalmus Chilumba.

Storlek

Kan bli upp till 13-14 centimeter, honorna betydligt mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger, så kallad aufwuchs. När algmattan betas på stenar följer även en del små ryggradslösa djur med. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter, men gärna ännu mer. Det är också viktigt att det finns gömställen till jagade fiskar.

Biotop

Lever i turbulent vatten vid sedimentrika klippbiotoper och i övergångszonen mot sandbottnar.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek mellan 15 och 40 yngel. På grund av sig aggressivitet är den inte lika lättlekt som många andra mbunas, men trots allt relativt lättlekt.

Utbredning

Tropheops sp. ’chilumba’ förekommer vid ett flertal platser som Chitande Island, Chirwa, Katale Island, Mdoka, Maison Reef, Chilumba och Mpanga Rocks.

Övrigt

Hanarna håller stora revir och är förhållandevis aggressiva. En mycket vacker malawiciklid som jag varmt rekommenderar tillsammans med andra lite tuffare ciklider.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia