Ciklider.se

Tropheops macrophthalmus

Ahl, 1926
Tropheops macrophthalmus Foto: Ad Konings
Tropheops macrophthalmus hane vid Chiloelos.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Tropheops sammasatt av latinets tropheus som betyder amma och det grekiska ordet ops som betyder linkande, vilket syftar på likheten med släktet Tropheus från Tanganyikasjön. Macrophthalmus från grekiskans makros och opthalmus som betyder stor och ögon.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus macrophthalmus, Tropheops gold, guldtropheops.

Storlek

Blir upp till omkring 13 centimeter, honorna betydligt mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger, så kallad aufwuchs. När algmattan betas på stenar följer även en del små ryggradslösa djur med. I akvarium är räkmix med övervikt på ärtor/spenat ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter, men gärna ännu mer. Arten är relativt aggressiv så det är viktigt att det finns gömställen till jagade fiskar.

Biotop

Lever företrädelsevis i turbolent vatten i klippbiotoper ner till omkring 7 meters djup.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek mellan 20 och 50 yngel. På grund av sig aggressivitet är den inte lika lättlekt som många andra mbunas, men trots allt relativt lättlekt.

Utbredning

Artens utbredning är begränsad till Chizumulu Island.

Övrigt

I naturen håller hanarna ett revir på cirka 2 meter vid en klippa. En mycket vacker malawiciklid som jag varmt rekommenderar tillsammans med andra lite tuffare ciklider.
Tropheops macrophthalmus hane vid Kirondo.
Foto: Ad Konings

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia