Ciklider.se

Trematocranus placodon

Regan, 1922
Trematocranus placodon Foto: Patrik Hultqvist
Trematocranus placodon, hane.
Foto: Patrik Hultqvist

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 375 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Trematocranus sammansatt av grekiskans trematos och kranion som betyder hål och skalle. Placodon från grekiskans placo och odon som betyder flat och tand.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis placodon, Cyrtocara placodon.

Storlek

Hanen kan bli upp till 25 centimeter med en blågrön grundton, gul buk och orangeröd analfena med äggfläckar. Båda könen har ett grundmönster med tre svarta fläckar på den övre delen av kroppen. Honan blir upp till 18 centimeter och är silverfärgad.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av snäckor och sniglar som Gabiella stanleyi, Bulinus nyassantus och Malanoides turberculata. Arten har utvecklat starka svalgben för att kunna krossa snäckskal. Den har också likt Aulonocara känselsensorer på undersidan av huvudet för att kunna lokalisera föda i bottensedimentet. I akvarium accepteras de flesta foder men räkmix är ett utmärkt basfoder.

Akvarium

Akvariet bör vara inrett med fin sand som bottenmaterial, det ska finnas fria simytor samt stenar och grottor som skapar gömställen. Akvariet kan med fördel inredas med Vallisnera för att efterlikna artens naturliga levnadsmiljö.

Biotop

Återfinns oftast i grunda sandbiotoper bevuxna med Vallisneria ner till omkring 30 meters djup.

Lek

Hanen gräver en stor lekgrop (upp till 70 cm) i bottenmaterialet dit han försöker locka en lekmogen hona. Honan munruvar ägg och yngel i tre veckor. Normal kullstorlek är mellan 30 och 60 yngel.

Utbredning

Förekommer över hela Malawisjön, övre delarna av Shirefloden och Malombesjön.

Övrigt

Trematocranus placodon är en storväxt ciklid som behöver gott om utrymme. Hanarna är aggressiva sinsemellan så det lämpligt att hålla en grupp med en hane tillsammans några honor. Andra storväxta malawiciklider är lämpligt sällskap. Artens naturliga födobeteende gör den lämplig som bekämpare av snäckor/sniglar i akvarium.
Trematocranus placodon, hane.
Foto: Patrik Hultqvist
Trematocranus placodon, hane.
Foto: Kristin Torgersen

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia