Ciklider.se

Thoracochromis buysi

Penrith, 1970
Thoracochromis buysi Foto: Robin Hedström
Thoracochromis buysi hane.
Foto: Robin Hedström

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 24 – 29 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Thoracochromis från grekiskans thorax, akos och chromis som betyder bröst, skal eller fjäll och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis buysi, Haplochromis acuticeps, Tilapia steindachneri, Namib River bream, Namib happy. Buysi efter Peter J. Buys, sydafrikansk taxidermist, herpetolog, ornitolog och intendent för Nationalmuseet i Namibia som samlade in typexemplaren för den vetenskapliga beskrivningen.

Storlek

Upp till omkring 18 cm.

Foder

Det är inte känt vad den naturliga födan består av, men munnens form tyder på att födan söks i bottensubstratet.

Akvarium

Bör vara minst 300 liter.

Biotop

Förekommer vid sandbottnar med mycket växtlighet. I den naturliga miljön är vattentemperaturen omkring 28ºC, pH ligger mellan 7.0 och 8.0 samt dH mellan 8 och 12.

Lek

Munruvare, leken sker i en grund lekgrop som grävs av hanen. Honan ruvar ensam och ynglen släpps ut efter 15-17 dygn. Normal kullstorlek är 50-110 yngel.

Utbredning

Endemisk till Cunenefloden och bifloden Que i Angola och Namibia.

Övrigt

Hanar är aggressiva mot andra hanar av samma art men de skadar sällan varandra, mot andra arter är den relativt fredlig. Trots att Thoracochromis buysi är en attraktivt färgad ciklid med lämplig storlek för akvarier så har den bara exporterats vid enstaka tillfällen. Det beror främst på att den har en starkt begränsad utbredning i ett mycket svårtillgängligt område, som dessutom har varit krigshärjat under långa perioder.
Thoracochromis buysi hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia