Ciklider.se

Thoracochromis brauschi

Poll & Thys Van Den Audenaerde, 1965
Thoracochromis brauschi Foto: Spencer Jack
Thoracochromis brauschi hane.
Foto: Spencer Jack

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 24 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Thoracochromis från grekiskans thorax, akos och chromis som betyder bröst, skal eller fjäll och färg eller färgglad. Brauschi efter den belgiske adminstratören i Kongo Georges Brausch, som samlade in typexemplaren för den vetenskapliga beskrivningen av arten.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis brauschi, Blood Throat Fwa.

Storlek

Upp till omkring 14 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av växter, och då främst Vallisneria. Även alger och organiskt slam står på menyn.

Akvarium

Bör rymma minst 250 liter.

Biotop

Lever i steniga biotoper. I den naturliga miljön är vattentemperaturen omkring 25-27ºC, pH ligger på cirka 8.

Lek

Munruvare, honan ruvar ensam och ynglen släpps ut efter knappt tre veckor. Normal kullstorlek är 15-25 yngel.

Utbredning

Endemisk till Fwafloden, Fwasjön (som är en del av Fwafloden) och dess närområde.

Övrigt

Hanar är aggressiva mot andra hanar av samma art men de skadar sällan varandra, mot andra arter är den relativt fredlig. Trots att Thoracochromis brauschi är en attraktivt färgad ciklid med lämplig storlek för akvarier så har den bara exporterats vid enstaka tillfällen.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia