Ciklider.se

Teleogramma depressum

Roberts & Stewart, 1976
Teleogramma depressum Foto: Ted Camenius
Teleogramma depressum.
Foto: Ted Camenius

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6.5 – 7.5

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Etymologi (vad betyder namnet)

Teleogramma sammansatt av grekiskans tele eller telos och gramma som betyder fullständig eller fulländad och signal. Depressum är latin och betyder tilltryckt eller intryckt, vilket syftar på artens kroppsform.

Handelsnamn och synonymer

Inga kända.

Storlek

Hanen blir upp till 12 cm, honan 2-3 centimeter mindre. Förutom den storleksmässiga skillnaden mellan könen känns lekmogna honor igen på en tydligt rödfärgad mage.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av insektslarver och små kräftdjur.

Akvarium

Bör vara minst 110 cm långt och rymma 175 liter.

Biotop

Kraftigt strömmande flodvatten med sten- /klippbottnar. Vattentemperaturen varierar mellan 23 och 26ºC, samt pH på 6.5-7.5.

Lek

Substratruvare som leker i grottor och håligheter. Omkring 30 ägg fästs företrädelsevis i grottans tak. Äggen kläcks efter tre till fyra dygn, sedan tar det ytterligare åtta till nio dygn för larverna att utvecklas till frisimmande yngel. Båda föräldrarna hjälps att att försvara reviret, ansvaret är uppdelat så att honan försvarar det inre reviret medan hanen skyddar de yttre revirgränserna.

Utbredning

Förekommer i forsande vatten i Kongoflodens nedre delar, nedströms städerna Kinshasa och Brazzaville.

Övrigt

Teleogramma depressum är den slankaste företrädaren för släktet med extremt spolformad kroppsform. Som många andra strömlevande ciklider har den tillbakabildad simblåsa och simmar därför med ryckiga rörelser och uppehåller sig ofta liggande på underlaget.
Teleogramma depressum.
Foto: Ted Camenius

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia