Ciklider.se

Telmatochromis temporalis

Boulenger, 1898
Telmatochromis temporalis Foto: Ad Konings
Telmatochromis temporalis vid Magara.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Telmatochromis sammansatt av grekiskans telma och chromis som betyder sula och färg eller färgglad. Temporalis efter från latinets tempus eller temporal som betyder tid, men är också ett namn på del av skallbenet.

Handelsnamn och synonymer

Julidochromis macrolepis, Telmatochromis lestradei.

Storlek

Upp till 11 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av alger och små ryggradslösa djur. I akvarium är räkmix med tyngdpunkten på ärtor/spenat ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör vara på minst 125 liter och innehålla många gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotopen, ofta i närheten av sandbottnar täckta med tomma skal efter Neothauma tanganyicense-snäckan.

Lek

Grottlekande substratruvare som accepterar både trånga klippskrevor och tomma skal av Neothauma tanganyicense-snäckan som gömställe för sina ägg och yngel. Honan sköter ägg- och yngelvården medan hanen försvarar reviret. Äggen, som normalt är omkring 50 stycken, kläcks efter cirka 4 dygn och och ynglen är frisimmande efter ytterligare 6-7 dygn.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns södra del, typlokal är Kinyamkolo (Mpulungu) och Mbity Rocks i Zambia.

Övrigt

Telmatochromis temporalis är närmast besläktad med T. brachygnathus, men skiljer sig från den genom bulligare kroppsform och mer konvex huvudform. Den kan vara ganska aggressiv mot artfränder men är fredlig mot andra ciklider, passar bra i ett sällskapsakvarium med tanganyikaciklider.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia