Ciklider.se

Telmatochromis dhonti

Boulenger, 1919
Telmatochromis dhonti Foto: Ad Konings
Telmatochromis dhonti vid Magara.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Telmatochromis sammansatt av grekiskans telma och chromis som betyder sula och färg eller färgglad. Dhonti efter M. Dhont-De Bie deltog i Corps Expéditionnaire Belge en Afrique de l’Est och samlade typexemplaren för arten.

Handelsnamn och synonymer

Lamprologus dhonti, Telmatochromis caninus, Julidochromis macrolepis.

Storlek

Blir upp till 12 centimeter, honan betydligt mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av insektslarver och andra små ryggradslösa djur, samt småfisk.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och innehålla många gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotopens grundaste del och i övergångszonen mot sandbottnar.

Lek

Grottlekande substratruvare med en normal kullstorlek mellan 35 och 50 yngel. Äggen kläcks efter cirka 3 dygn, och ynglen är frisimmande efter ytterligare 3 dygn.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Telmatochromis dhonti är mycket aggressiv mot både artfränder och andra ciklider.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia