Ciklider.se

Telmatochromis brichardi

Louisy, 1989
Telmatochromis brichardi
Telmatochromis brichardi, hona.
Foto: Rasmus Pedersen

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 7 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Telmatochromis sammansatt av grekiskans telma och chromis som betyder sula och färg eller färgglad. Brichardi efter ciklidexportören och författaren Pierre Brichard.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Upp till 7 centimeter, honan något kortare med bulligare kroppsform.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av små ryggradslösa djur och alger. I akvarium är räkmix ett bra basfoder som kan kompletteras med frysfoder och bra torrfoder.

Akvarium

Akvariet bör vara på minst 100 liter och innehålla många gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotopen i närheten av sandbottnar täckta med tomma skal efter Neothauma tanganyicense-snäckan.

Lek

Grottlekande substratruvare som accepterar både trånga klippskrevor och tomma skal av Neothauma tanganyicense-snäckan som gömställe för sina ägg och yngel. Normal kullstorlek är mellan 25 och 60 yngel.

Utbredning

Arten förekommer i Tanganyikasjöns södra halva och i den nordöstra delen vid Burundi.

Övrigt

Telmatochromis brichardi är mycket lik Telmatochromis vittatus som har mindre ögon, och Telmatochromis bifrenatus som har en extra svart linje på kroppens övre del.
Telmatochromis brichardi, vid Ulwile.
Foto: Ad Konings

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia