Ciklider.se

Taeniolethrinops furcicauda

Trewavas, 1931
Taeniolethrinops furcicauda Foto: Niclas Olausson
Taeniolethrinops furcicauda.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 600 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Taeniolethrinops sammansatt av latinets taenia som betyder linje eller rand, och grekiskans lethrinia som är en fisk från släktet Pagellus. Furcicauda från latinets furca och cauda som betyder gaffel och svans.

Handelsnamn och synonymer

Chisawasawa, Lethrinops furcicauda.

Storlek

Hanar blir omkring 20 centimeter i naturen och i akvarium med god tillgång till föda upp mot 25 centimeter, honor några centimeter mindre.

Foder

I sin naturliga miljö lever den av små ryggradslösa djur, insektslarver och djurplankton. Födan söks i botten sanden genom att filtrera sanden genom gällocken. I akvarium accepteras torrfoder som kan varieras med olika frysfoder och levande foder.

Akvarium

En storvuxen art som behöver gott om utrymme. Akvariet inreds med en finkornigt bottenmaterial och stora fria simytor, men också några stenformationer.

Biotop

Förekommer över öppna sandbottnar.

Lek

Hanen gräver upp till 3 meter stora kraterbon på sandbottnar dit den lockar könsmogna honor. Honan ruvar drygt 3 veckor.

Utbredning

Förekommer över hela Malawisjön men är ganska ovanligt. De flesta exporterade exemplaren är fångade vid Senga Bay.

Övrigt

Taeniolethrinops furcicauda är en lugn och fredlig ciklid i förhållande till sin storlek. Den hålls bäst tillsammans i en grupp med 1 hane och 2-4 honor, och i sällskap med andra arter med likande storlek och temperament.
Taeniolethrinops furcicauda, hona.
Foto: Hans Bergkvist

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia