Ciklider.se

Tramitichromis brevis

Boulenger, 1908
Tramitichromis brevis Foto: Ad Konings
Tramitichromis brevis, Mara Point.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Tramitichromis sammansatt från latinets tramitis som betyder medel eller hjälpmedel, och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Brevis är latin och betyder kort.

Handelsnamn och synonymer

Tilapia brevis, Lethrinops brevis, Haplochromis brevis.

Storlek

Blir upp till 18 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av mask och andra ryggradslösa djur som söks i bottensedimentet.

Akvarium

Akvariet bör vara minst 1,5 meter långt och rymma 400 liter.

Biotop

Lever vid dybottnar.

Lek

Munruvare som ruvar i ungefär 4 veckor, normal kullstorlek mellan 30 och 50 yngel. Bygger sandkraterbon intill en sten.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Tramitichromis brevis är en fredlig ciklid, både mot artfränder och mot andra arter. Man kan hålla flera hanar tillsammans också i relativt små akvarier, vilket är att föredra för att få hanarna att färga ut bättre. Bör hållas tillsammans med andra lugna och fredliga ciklider för att komma till sin rätt.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia