Ciklider.se

Synodontis multipunctatus

Boulenger, 1898
Synodontis multipunctatus
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

27 cm
500 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Syn (grek.) = tillsammans + odous (grek.)= tand, syftar på de tätt sammansittande tänderna. Artnamnet; multipunctatus = med många fläckar.

Handelsnamn och synonymer

Gökmal.

Storlek

Kan bli upp till 27 cm.

Foder

Räkmix är ett utmärkt foder till denna arten.

Akvarium

Biotop

Lek

Utbredning

Arten förekommer endemiskt i Tanganyikasjön.

Övrigt

Synodontis multipunctatus
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia