Ciklider.se

Synodontis multipunctatus

Boulenger, 1898
Synodontis multipunctatus Foto: Michael Persson
Synodontis multipunctatus.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Icke cikliderMalar

Max storlek: 27 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Synodontis sammansatt av grekiskans syn och odous som betyder tillsammans och tand, vilket syftar på de tätt sammansittande tänderna. Multipunctatus betyder med många fläckar.

Handelsnamn och synonymer

Gökmal.

Storlek

Kan bli upp till 27 cm.

Foder

Räkmix är ett utmärkt foder till denna arten.

Akvarium

Biotop

Lek

Utbredning

Arten förekommer endemiskt i Tanganyikasjön.

Övrigt

Synodontis multipunctatus.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia