Ciklider.se

Synodontis petricola

Matthes, 1959
Synodontis petricola
Synodontis petricola.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Icke cikliderMalar

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 24 °C

pH: 7.5 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Synodontis sammansatt av grekiskans syn och odous som betyder tillsammans och tand, vilket syftar på de tätt sammansittande tänderna. Petricola är sammansatt av grekiskans petros som betyder sten och latinets colo som betyder ängnar sig åt, vilket syftar på att arten lever bland stenar.

Handelsnamn och synonymer

Synodontis multimaculatus, Pygmé synodontis, Falsk gökmal.

Storlek

Med en maximal storlek på omkring 11 centimeter är det den minsta företrädaren för släktet Synodontis. Honan ofta något större än hanen

Foder

Räkmix är ett utmärkt foder till denna arten som i naturen främst lever av små kräftdjur och insekter.

Akvarium

Akvariet bör vara minst 150 liter och inrett med gott om gömställen, men också öppna ytor.

Biotop

Lever naturligt i steniga miljöer.

Lek

Leker i grottor och håligheter.

Utbredning

Arten förekommer endemiskt i Tanganyikasjön.

Övrigt

Synodontis petricola är ett utmärkt sällskap till alla tanganyika- och malawiciklider. Det är en oerhört charmfull och livlig mal som ständigt är i rörelse.
Synodontis petricola.
Foto: Ad Konings
Synodontis petricola.
Foto: Ad Konings

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia