Ciklider.se

Synodontis irsacae

Matthes, 1959
Synodontis irsacae Foto: Ad Konings
Synodontis irsacae.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Icke cikliderMalar

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 9.2

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Synodontis sammansatt av grekiskans syn och odous som betyder tillsammans och tand, vilket syftar på de tätt sammansittande tänderna. Irsacae efter organisationen IRSAC, Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale.

Handelsnamn och synonymer

Synodontis dhonti (förväxling).

Storlek

Blir i sin naturliga miljö maximalt 16 centimeter, medan den i akvarium kan bli upp mot 18 centimeter. Honor ett par centimeter mindre men något rundare kroppsform.

Foder

Allätare vars föda bland annat består av alger, svampar, ostracoder (små musselkräftor), småkrabbor, insektslarver och fiskägg. Accepterar alla foder i akvarium.

Akvarium

Fungerar bra i ett sällskapsakvarium med tanganyiksciklider. Bottenmaterialet bör vara finkornigt och det ska finns mycket grottor och gömställen.

Biotop

Lever oftast kustnära över sand- och lerbottnar ner till 40 meters djup.

Lek

Endast enstaka kända lekar i akvarium.

Utbredning

Endemisk till Tanganyikasjön där den har en spridd förekomst över hela sjön.

Övrigt

Synodontis irsacae. är en vacker och intressant fisk som än så länge är ovanlig inom hobbyn. Som andra Synodontis-arter bör den hållas i en grupp på minst 5 -6 individer. Inte aggressiv mot andra fiskar i samma storlek men mindre fiskar kan ses som föda.
Synodontis irsacae.
Foto: Ad Konings

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia