Ciklider.se

Synodontis camelopardalis

Poll, 1971
Synodontis camelopardalis Foto: Michael Persson
Synodontis camelopardalis.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Icke cikliderMalar

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 22 – 26 °C

pH: 6.0 – 7.5

Rödlistning: Kunskapsbrist (DD)

Etymologi (vad betyder namnet)

Synodontis sammansatt av grekiskans syn och odous som betyder tillsammans och tand, vilket syftar på de tätt sammansittande tänderna. Camelopardalis är latin för giraff och syftar på artens giraffmönstrade färgteckning.

Handelsnamn och synonymer

Leopardsynodontis, giraffsynodontis.

Storlek

Blir upp till 18 centimeter, honan något större än hanen.

Foder

Köttätare som lever på ryggradslösa djur, kräftdjur och småfisk.

Akvarium

Akvariet bör vara på minst 350 liter.

Biotop

Lever främst i lugnare avsnitt av Kongofloden. pH 6.0-7.5, dH 5-25 och 22-26ºC.

Lek

Okänt.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Kongofloden.

Övrigt

Synodontis camelopardalis är en mycket attraktivt mönstrad art som inte exporteras så ofta.
Synodontis camelopardalis.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia