Ciklider.se

Sciaenochromis fryeri

Konings, 1993
Sciaenochromis fryeri Foto: Michael Persson
Sciaenochromis fryeri, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderHaplochromis-gruppen

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Rhamphochromis sammansatt av grekiskans rhamphos och chromis som betyder näbb och färg eller färgglad. Fryeri efter Dr. Geoffrey Fryer som tidigare var verksam forskningschef (och specialist på ciklider från de afrikanska sjöarna) för Joint Fisheries Reaserch Organisation vid Nkhata Bay.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis ElectricBlue, Haplochromis jacksoni, Haplochromis cf. ahli, Haplochromis ahli, Cyrtocara ahli, Sciaenochromis ahli.

Storlek

Hanen blir mellan 12-15 centimeter, i akvarium kan den ibland bli upp till 18 centimeter. Honan är några centimeter mindre. Utfärgade hanar är metallic-blå över hela kroppen medan honan brun-grå. Båda könen har ett tvärrandigt grundmönster med 9-12 vertikala ränder. Små geografiska variationer förekommer, som exempel får äldre hanar från den södra delen av sjön en vit bläs från nosen till slutet av ryggfenan. Också färgen på anal- och stjärtfenan varierar hos de olika populationerna.

Foder

Lever i sin naturliga miljö främst av småfisk, speciellt uppskattat är yngel av Copadichromis, Protomelas och mbunas. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som cyclops, mysis eller musselkött.

Akvarium

Akvariet som bör rymma minst 350 liter inreds med ett finkornigt bottenmaterial och med stenformationer som bildar grottor och gömställen.

Biotop

Förekommer främst i rena klippmiljöer och ibland i övergångszonen mot sandbottnar på vattendjup mellan 10 och 40 meter.

Lek

Det är en relativt lättlekt ciklid som ger stora kullar med upp till 70 yngel per kull. Problemet brukar vara att inte honorna hinner äta upp sig mellan kullarna vilket oftast resulterar i att honorna sakta tynar bort. Befruktningen av äggen sker utanför honans mun innan hon plockar upp dem.

Utbredning

Förekommer över hela Malawisjön.

Övrigt

Sciaenochromis fryeri är en klassisk ciklid i malawiakvarier, som tidigt exporterades från sjön. Det är en ovanlig ciklid i Malawisjön trots att den förekommer över hela sjön, detta tyder på att arten är mycket gammal. Det är en mycket vacker och lättskött ciklid som kommer bäst till sim rätt tillsammans med andra lite lugnare ciklider. Eftersom den är lite långsam kan ha svårt att hävda sig gentemot mubunas och andra glupska ciklider.
Sciaenochromis fryeri, hona
Foto: Kristin Torgersen
Sciaenochromis fryeri ”ghost”.
Foto: Håkan Eriksson
Sciaenochromis fryeri ”ghost”.
Foto: Niclas Olausson
Sciaenochromis fryeri.
Foto: Stefan Larsson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia