Ciklider.se

Sciaenochromis ahli

Trewavas, 1935
Sciaenochromis ahli Foto: Ad Konings
Sciaenochromis ahli, hane vid Masimbwe.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Sciaenochromis sammansatt av grekiskans skiaina eller skion och chromis som betyder fisk och färg eller färgglad. Ahli efter Dr Ernst Ahl som var zoolog vid Humboldt-universitetet i Berlin och beskrev denna art som Haplochromis serranoides.

Handelsnamn och synonymer

Cyrtocara ahli, Haplochromis ahli, Haplochromis serranoides, Haplochromis ’big eye’.

Storlek

Hanarna blir i sin naturliga miljö upp till 17 centimeter, medan honorna blir någon centimeter mindre. I akvarium med god tillgång till föda kan den bli något större. Könsmogna hanar får en ljusblå metallisk färg medan honorna är silvergå. Båda könen har ett tvärrandigt mönster med 10-11 vertikala ränder.

Foder

En rovfisk som företrädelsevis livnär sig på småfisk. I akvarium bör den ges ett foder med högt proteininnehåll som en räkmix med en hög andel räkor/fisk, ett torrfoder för carnivora fiskar eller frysfoder som cyclops, mysis eller musselkött.

Akvarium

Akvariet inreds med ett finkornigt bottenmaterial och med stenformationer som bildar grottor och gömställen.

Biotop

Lever vanligtvis vid sandbottnar i nära anslutning till klippmiljöer.

Lek

Könsmogna hanar bygger en lekplatå mot en sten eller klippa där leken sker. Hononan munruvar i omkring 3 veckor.

Utbredning

Förekommer längs Malawisjöns västra kust mellan Mdoka och Chitande-ön, och på den östra kusten från Matema till Lupingu, samt från Messuli Point till Mbweca. Förekommer även runt Likoma-ön och vid Taiwanee-revet.

Övrigt

Sciaenochromis ahli har ofta förväxlats med Sciaenochromis fryeri som är betydligt vanligare inom hobbyn.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia