Ciklider.se

Rubricatochromis cerasogaster

Boulenger, 1899
Hemichromis cerasogaster Foto: Michael Persson
Rubricatochromis cerasogaster
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 175 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 5.0 – 7.5

Rödlistning: Starkt hotad (EN)

Etymologi (vad betyder namnet)

Rubricatochromis sammansatt av latinets rubricatus som betyder rödfärgad, och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Cerasogaster från latinets cerasum som betyder körsbär och grekiskans gaster som betyder mage, vilket syftar på artens intensiva orangeröda färg på undersidan.

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia cerasogaster, Pelmatochromis cerasogaster, Hemichromis cerasogaster.

Storlek

Hanen blir upp till 10 centimeter, honan 2-3 centimeter mindre.

Foder

Allätare.

Akvarium

Bör vara minst 100 centimeter långt och rymma 175 liter.

Biotop

Lever i Mai-Ndombesjön där vattnet är mjukt och surt, värden så låga som pH 4.0 och Gh 1.4 är uppmätta. Liksom alla företrädare från släktet är den mycket anpassningsbar och kan hållas i svagt surt till neutralt vatten med en temperatur mellan 23-27ºC.

Lek

Substratruvare som fäster rommen på en flat yta. Äggen kläcks efter två till tre dygn (48 timmar vid 25ºC), sedan tar det ytterligare fyra till fem dygn för larverna att utvecklas till frisimmande yngel. Båda föräldrarna hjälps åt med yngelvården.

Utbredning

Endemisk till Mai-Ndombesjön och det omgivande området i Demokratiska Republiken Kongo.

Övrigt

Rubricatochromis cerasogaster har alltid en mörk markering i ryggfenan vilken skiljer den från andra närstående arter. Mage, strupe och kinder är kraftigt orange- till rödfärgade, i övrigt är färgen mer blekröd.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia