Ciklider.se

Rubricatochromis lifalili

Loiselle, 1979
Hemichromis lifalili Foto: Johan Svederborn
Rubricatochromis lifalili.
Foto: Johan Svederborn

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6.5 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Rubricatochromis sammansatt av latinets rubricatus som betyder rödfärgad, och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Röd juvelciklid, Hemichromis lifalili.

Storlek

Hanen blir upp till 10 centimeter, honan ett par centimeter mindre.

Foder

Allätare.

Akvarium

Bör vara minst 100 centimeter långt och rymma 200 liter. Det måste finnas gömställen för jagade fiskar.

Biotop

Lever i vattendrag oftast inom skogsbeklädda områden, men också och på savannen. Den föredrar grunt vatten nära en strandbrink eller vid sumpiga områden.

Lek

Substratruvare som fäster rommen på en flat yta, oftast på en sten. Antalet ägg är normalt mellan 200 och 300. När äggen kläcks efter cirka 3 dygn flyttas larverna till en grävd grop i sanden. Föräldrarna hjälps åt med yngelvården.

Utbredning

Förekommer i Centralafrikanska Republiken, Kongo (Brazzaville) och Demokratiska Republiken Kongo.

Övrigt

Rubricatochromis lifalili förväxlas ofta med den närbesläktade R. bimaculatus. Den hålls bäst parvis men det kan vara svårt att hitta ett par som fungerar tillsammans. Arten är starkt revirhävdande och aggressiv i samband med lek.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia