Ciklider.se

Pungu maclareni

Trewavas, 1962
Pungu maclareni Foto: Spencer Jack
Pungu maclareni.
Foto: Spencer Jack

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 24 – 28 °C

pH: 7.0 – 8.0

Rödlistning: Akut hotad (CR)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pungu är ett lokalt namn för fiskar som lever endemiskt i sjön Barombi Mbo. Maclareni efter P.I.R Maclaren som samlade in typexemplaren för den vetenskapliga beskrivningen.

Handelsnamn och synonymer

Barombia maclareni.

Storlek

Blir omkring 12 centimeter, honan något mindre. Förutom den storleksmässiga skillnaden finns inga tydliga skillnader mellan könen.

Foder

Den naturliga födan är varierad och består främst av svamp, alger, insektslarver och andra ryggradslösa djur. I akvarium ges den en varierad kost med till exempel räkmix, torrfoder och olika frysfoder som musselkött, cyclops och mysis.

Akvarium

Bör vara minst 125 centimeter långt och rymma 250 liter.

Biotop

Lever i mindre stim på grunt vatten nära stränder på djup ner till omkring 4 meter. I kratersjön Barombi Mbo där arten lever ligger vattentemperaturen mellan 24 och 29ºC och pH mellan 7 och 7,6.

Lek

Maternal munruvare (honan ruvar).

Utbredning

Förekommerer endemiskt i sjön Barombi Mbo i västra Kamerun. Arten klassas som akut hotad i sin naturliga miljö (IUCN 2024).

Övrigt

Pungu maclareni är svagt revirhävdande, främst mot artfränder. En fredlig och anspråkslös ciklid som passar bra i ett sällskapsakvarium med västafrikanska ciklider. Den bör hållas i en mindre grupp på 5-10 stycken.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia