Ciklider.se

Reganochromis calliurus

Boulenger, 1901
Reganochromis calliurus Foto: Thomas Hytting
Reganochromis calliurus.
Foto: Thomas Hytting

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Reganochromis sammansatt av Regan efter brittiske iktyologen Charles Tate Regan (1878-1943) och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Calliurus från grekiskans kalli och ourá som beyder vacker och svans.

Handelsnamn och synonymer

Paratilapia calliura, Leptochromis calliurus, Reganochromis calliura, Reganochromis calliurum.

Storlek

Blir upp till omkring 15 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består främst av små räck- och kräftdjur samt småfisk som plockas från underlaget.

Akvarium

Bör rymma minst 250 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever på relativt djupt vatten vid sand-/dybottnar.

Lek

En biparental munruvare som leker i grottor eller håligheter mellan stenar. De första dagarna kan båda föräldrarna ruva samtidigt, men efter några dagar skiftas de om med ruvningen. Efter omkring 9 dygn släpps ynglen frisimmande för första gången, men de tas i munnen igen vid fara. Normal kullstorlek på upp till 100 yngel.

Utbredning

Förekommer i runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Reganochromis calliurus hålls bäst i en liten grupp och är förhållandevis fredlig mot andra arter. Alltför små fiskar kan dock uppfattas som föda.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia