Ciklider.se

Petrochromis trewavasae

Poll, 1948
Petrochromis trewavasae Foto: Niclas Olausson
Petrochromis trewavasae.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 23 cm

Minsta akvarievolym: 600 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Petrochromis sammansatt av grekiskans petra och chromis som betyder klippa och färg eller färgglad. Trewavasae efter Ethelwynn Trewavas, brittisk iktyolog.

Handelsnamn och synonymer

Perissodus trewavasae.

Storlek

Blir normalt omkring 16 och 18 centimeter, i undantagsfall kan den bli upp emot 23 centimeter. Den har en mörkbrun grundfärg med tvärgående band av vitgula prickar på kroppssidorna. På äldre exemplar kan dessa prickar försvinna så att de blir enfärgat bruna. Stjärtfenan är lyrformad och även de andra fenorna är långt utdragna. Könsskillnaderna är små och kan vara svåra att se. Hanen blir något större och har fler och tydligare äggfläckar än honan, hanen har också något längre utdragna fenor. Äldre hanar får ibland en liten pannpuckel. Små utseendemässiga variationer förekommer mellan olika populationer.

Foder

En utpräglad algätare som inte får utfodras med alltför kraftigt foder i akvarium. Räkmix med en stor del vegetariskt innehåll är ett bra foder.

Akvarium

Eftersom den är mycket aggressiv behöver den gott om utrymme, ju större akvarium desto bättre. Den ska absolut inte hållas i akvarier mindre än 600 liter, men akvarier på över 1000 liter passar bättre. Det måste också finnas rikligt med gömmställen, honor och icke dominanta hanar måste ges möjlighet att undkomma den dominanta hanens aggressivitet.

Biotop

Petrochromis trewavasae föredrar den sedimentfria klippbiotopen där det finns gott om gömställen. Arten är relativt skygg och behöver ha nära till gömställen för att känna sig trygg.

Lek

På grund av sin aggressivitet kan det vara svårt att få den att leka, men med rätt förutsättningar leker den gärna i akvarium. Honan ruvar förhållandevis länge, ofta 30-40 dygn.

Utbredning

Förekommer mellan Kapampa och Cameron Bay i sydvästra delen av Tanganyikasjön.

Övrigt

Även om Petrochromis trewavasae är mycket aggressiv mot andra individer av den egna arten, så är den oftast mycket fredlig gentemot andra arter. Petrochromis-arterna har ett mycket säreget utseende med enormt stora läppar som är översållade med tänder som används för att skrapa loss alger med. Bäst förutsättningar att lyckas med denna art har man om man skaffar en grupp på omkring 15-20 yngel som får växa upp tillsammans. En så pass stor grupp behöver ett akvarium på minst 1000-liter inrett med massor av gömställen. Exempel på bra sällskap till dessa fiskar är Tropheus och hästnosar. Detta är en perfekt ciklid för dig som söker en utmaning, tuff men mycket charmig!

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia